Umetanje pterigoidnih implantata predstavlja alternativu sinus liftu ili drugim postupcima nadogradnje čeljusne kosti.
Ugovorite besplatan pregled
 
Kod tretiranja bezubosti gornje čeljusti, ugradnja implantata može biti izazov s obzirom na ograničenu količinu koštane mase i prisutnost maksilarnog sinusa. Pterigoidni implantati predstavljaju alternativnu opciju korištenja preostale kosti kao sidrišta za implantate umjesto postupaka nadogradnje (augmentacije) kosti.
Pogledajte galeriju

Pterigoidni implantati ugrađuju se u pterigomaksilarnu regiju, u gornju čeljust, u slučajevima kada spuštenost maksilarnog sinusa ne dozvoljava ugradnju implantata u toj regiji, čime se eliminira potreba za podizanjem sinusa. S obzirom na pterigoidni nastavak sfenoidne kosti, uvijek je, prema potrebi, moguće ostvariti dodatni upor u kosti, što istodobno unapređuje stabilnost i dugotrajnost implantološkog rada.

Posebnost pterigoidnih implantata

Svojim dubokim navojima pterigoidni implantati pružaju izuzetno jak prihvat za osiguravanje primarne stabilnosti implantata. Zbog zahtjeva anatomije kosti čeljusti, duljinom su između najdužih konvencionalnih implantata i onih zigomatičnih te kao takvi pružaju stabilnu bazu za daljnje zahvate.

Pterigoidni implantati dizajnirani su tako da imaju glatku površinu na „vratu”, nakon čega slijedi sloj tretiran s materijalom naziva Resorbable Blasted Material (RBM). Glatka površina „vrata” na vrhu implantata sprječava prianjanje mikroorganizama odgovornih za nastanak periodontalnih infekcija, čime se smanjuje mogućnost za razvoj upalnih procesa oko tog područja. S druge strane, RBM površina omogućuje bolji kontakt između kosti i implantata, olakšavajući srastanje s kosti (oseointegraciju).

Uspješnost ugradnje

Prosječna stopa uspjeha kod ugradnje pterigoidnih implantata iznosi oko 90,7 %. Pterigoidni implantati imaju slične postotke gubitka kosti kao i konvencionalni implantati te minimalne komplikacije. Budući da su biokompatibilni, tijelo pacijenta ih dobro prihvaća, no njihova ugradnja najviše ovisi o znanju i vještini kirurga koji ih postavlja. Naime, pterigoidni implantati su jedini implantati koji se postavljaju na temelju mental mappinga (mentalne mape) samog stomatologa-kirurga koji izvodi taj operativni zahvat. 

Zakažite svoj termin

Gerhard Toth

Gerhard Toth, menadžer benda, Austrija

Usluga, počevši od dr. Trampuša pa sve do cjeloukupnog tima, je vrhunska. Naravno da ću preporučiti Ortoimplant Dental SPA
Ortoimplant Dental Spa, Daniel Popović

Daniel Popović, pjevač, Slovenija

Dr. Trampuš je izuzetan čovjek koji vas odmah osvaja svojom karizmom, jednostavnošću i pozitivnošću.