Kada se preporučuje analgosedacija?

Preporučuje se kod zahvata koji traju duže od dvadesetak minuta te kod opsežnijih, posebice implantoloških i drugih kirurških zahvata, kod kojih je nužno da pacijent ostane miran.

Pogledajte sva pitanja

Zakažite svoj termin

Ortoimplant Dental Spa, Daniel Popović

Daniel Popović, pjevač, Slovenija

Dr. Trampuš je izuzetan čovjek koji vas odmah osvaja svojom karizmom, jednostavnošću i pozitivnošću.
Gerhard Toth

Gerhard Toth, menadžer benda, Austrija

Usluga, počevši od dr. Trampuša pa sve do cjeloukupnog tima, je vrhunska. Naravno da ću preporučiti Ortoimplant Dental SPA